Disclaimer

Deze website is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens die verstrekt worden door de bij de totstandkoming van dit project betrokken deskundigen zoals architect, adviseurs, aannemer, gemeentelijke diensten en dergelijke. Omdat de ontwikkeling van een bouwproject plaatsvindt binnen maatschappelijke kaders en verhoudingen die voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, doen zich soms wijzigingen voor die ook door de bovengenoemde deskundigen niet voorzien werden. Wij spreken derhalve van een sfeerwebsite met illustratief karakter. Opdrachtgever behoudt zich daarom het recht voor afwijkingen ten opzichte van deze website door te voeren. Alle maat- en oppervlakte aanduidingen zijn ‘circa’. De afgebeelde artist impressions, technische tekeningen, interieursuggesties en foto’s zijn sfeerbeelden. Ze geven een goede indruk van uw toekomstige woning en zijn deels naar fantasie van de illustrator ingevuld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Deze website is geen contractstuk. De definitieve koop- aannemingsovereenkomst (met bijlagen) omvatten de bindende informatie. Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.